Donation

DONASI :
Untuk pelaksanaan kegiatan organisasi, PPSN menerima bantuan sumbangan tidak mengikat yg dapat disalurkan melalui:

DONATION :
For the implementation of organization’s activities, PPSN receives non-binding donations which can be transfered through:

BANK SYARIAH MANDIRI (BSM), KC JKT FATMAWATI
No. Rekening: 7.2017.07.22.8
Atas Nama: PUSAT PENGKAJIAN STRATEGI NUSANTARA